Fakturačná adresa

JACKO Samuel s.r.o.
Černyševského 10
851 01, Bratislava – Petržalka
(Na uvedenej adrese sa nenachádzajú kancelárie ani iná prevádzka)

IČO: 51 639 751
DIČ: 21 2077 6174
IČ DPH: SK21 2077 6174

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.

Číslo účtu: 2946058077 / 1100
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4605 8077
SWIFT kód: TATRSKBX

Kontakt

Samuel Jacko
konateľ firmy

e-mail: info@jackojozef.sk
mobil: 0902 487 115